Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." Joh 17:3

 

Gud har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.
Ett har jag begärt av Herren, det längtar jag efter: Att få bo i Herrens hus i alla mina livs dagar för att se Herrens ljuvlighet och betrakta hans tempel.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

 

Gudomlig uppenbarelse

Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje." Den rösten hörde vi själva från himmelen, när vi var med honom på det heliga berget.

2 Petr. 1:16-18 V

Vår blick mot helga berget går, Där, Jesu, du förklarad står I glans så ren Som solens sken Och pris av Fadern får. Med fäderna från löftets tid Du talar om din död, din strid, Då du ditt kall  Fullborda skall Och oss förvärva frid. Du styrker här de dinas tro Med försmak av en salig ro, En helgad fröjd Från himlens höjd, Där dina frälsta bo.

Lova Heren 206


Kalender
Datum: 23 augusti

Gemensam bön 19:00

Sammanfattning: Obs! Veckodagen är onsdag.
Datum: 25 augusti

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 27 augusti

Gudstjänst, 11:e eft Trefaldighet, "Sann och falsk rättfärdighet" 11:00

Sammanfattning: Ep text Rom 7:14-25. Ev text Luk 18:9-14. Pred text Matt 23:1-12. Pred. Robert Hansen. Kyrkkaffe
Datum: 30 augusti

Bibelstudium av Apostlagärningarna 19:00

Sammanfattning: Hos AG o B, Lönneberga
Datum: 3 september

Söndagsskola 11:00

Datum: 8 september

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 10 september

Gudstjänst, 13:e sönd efter Trefaldighet, "Vår nästa" 11:00

Sammanfattning: Ep text 1 Joh 4:17-21. Ev text Luk 10:23-37. Pred text Mark 12:41-44
Datum: 13 september

Bibelstudium av Apostlagärningarna 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7.

Terminsprogram (pdf)