Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." Joh 17:3

Församlingsnytt

Döpta:
Oskar Fredrik Nilsson, Bruksallén 3, Silverdalen, den 9 oktober 2016.
Samuel Eliah Oscar Siljeving, Lövaslättvägen 28, Olsfors, den 16 oktober 2016.

Allhelgonaläger 2016

Ett varmt tack till medverkande och deltagare vid årets Allhelgonaläger!


 

 "Maning till uthållighet"

När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.
Hebr 12:1-3

Saliga är de som kommer ur den stora nöden, och som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.
Saliga är de människor som har sin starkhet i Gud, de vilkas håg står till Herrens vägar.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.


Kalender
Datum: 4 december

Söndagsskola. OBS! Inställd. 11:00

Datum: 5 december

Gemensam bön 19:00

Datum: 11 december

Gudstjänst, 3:e advent, "Bered väg för Herren" 11:00

Sammanfattning: Ep.text Rom 15:4-13. Ev.text Matt 11:2-10. Pred.text Luk 3:1-15. Pred. Rune Karlsson
Datum: 15 december

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: OBS! Ändrad dag från onsdag till torsdag. Hos AG o B, Lönneberga
Datum: 18 december

Julfest för små och stora 14:00

Datum: 24 december

Julbön 11:00

Datum: 25 december

Julotta, "Gud med oss" 06:00

Sammanfattning: Ep.text Jes 9:2-7. Ev.text Luk 2:1-20. Pred.text Matt 1:18-24

Terminsprogram (pdf)

Allhelgonalägret 3 - 6 nov
Klicka på programmet