Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." Joh 17:3

Allhelgonaläger 2-5 november

Vi har glädjen att inbjuda till läger även denna höst. Du hittar programmet genom att klicka på bilden till höger på den här sidan. Vi hälsar Dig hjärtligt välkommen! Du som inte är anmäld kan ändå delta enskilda tillfällen. Om du önskar äta vid något eller några tillfällen måste du anmäla det senast söndagen den 22 oktober.

 

Den seger som övervunnit världen

Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, efterom Anden är sanningen.

1 Joh 5:4-6

Konungens heliga stad

Stor är Herren och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad. Gud är i dess palats, han har gjort sig känd som en tillflykt. Se, kungarna slog sig samman, tillsammans drog de fram. De såg, då häpnade de, blev förskräckta och flydde. De greps där av bävan, av vånda som hos en barnaföderska, som när Tarsisskeppen krossas av östanvinden. Det vi har hört om får vi nu se i Herren Sebaots stad, i vår Guds stad.Gud håller den vid makt till evig tid. Sela. Vi tänker, o Gud, på din nåd, när vi är i ditt tempel. Såsom ditt namn, o Gud, når också ditt lov intill jordens ändar, din högra hand är full av rättfärdighet. Sions berg gläder sig, Juda döttrar jublar för dina domars skull. Gå runt Sion, vandra omkring det, räkna dess torn! Ge akt på dess murar, gå igenom dess palats, så att ni kan berätta om det för ett kommande släkte. Ty sådan är Gud, vår Gud, alltid och för evigt. Han skall leda oss bortom döden.

Ps 48

 


Kalender
Datum: 22 oktober

Gudstjänst, 19:e sönd efter Trefaldighet, "Makten i Jesu ord" 11:00

Sammanfattning: Ep text 1 Joh 5:4-6. Ev text Matt 9:1-8. Pred text Joh 7:40-52. Pred Robert Hansen. Kyrkkaffe
Datum: 25 oktober

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Obs! Inställt.
Datum: 29 oktober

Söndagsskola 11:00

Datum: 2 november till 5 november

Allhelgonaläger

Sammanfattning: Se ssk program!
Datum: 4 november

Gudstjänst, Alla helgons dag. "På vandring mot det utlovade landet". 11:00

Sammanfattning: Familjegudstjänst, pred Henrik Åström.
Datum: 5 november

Gudstjänst, sönd eft Alla helgons dag. "Trons fäste" 11:00

Sammanfattning: Ep text Ef 6:10-18. Ev text Joh 4:46-53. Åke Nilsson. Avslutn av lägret.
Datum: 8 november

Bibelstudium 1 Johannesbrevet 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7.
Datum: 12 november

Söndagsskola 11:00

Terminsprogram (pdf)

Allhelgonalägret 2 - 5 nov
Klicka på programmet