Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." Joh 17:3

500-årsminnet av Reformationen

2017 är ett jubileumsår för den Lutherska kyrkan. Med anledning av det arrangerar församlingen en Lutherdag lördagen den 27 maj. Huvudämnet för dagen är "Romarbrevet - ett sätt att reformera kyrkan". Vi får vidare lyssna till ett föredrag om "Israels roll i världshistorien".


Talare är Timo Laato, teol. dr. (1992) i nytestamentlig exegetik med avhandlingen Paulus und das Judentum (1991) efter studier vid Åbo Akademi och vid universitetet i Göttingen (Tyskland). Timo är också hum. kand. (bachelor of arts) i grekisk och romersk litteratur. Anställd på Församlingsfakulteten (FFG) sedan 1999.


"Till lösen för många"

Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Mark 10:45

Bön

Herre Gud, Vår himmelske Fader, du som sänt din Son att vandra smärtornas väg för att i honom visa oss djupet av din kärlek. Vi ber dig: Upplys vår hjärtan och samveten med ditt heliga ord, så att vi känner vår synd, men också vår Frälsare. Herre, led oss så att vi blir funna bland dem för vilka hans blod inte varit förspillt, utan blivit en källa till frälsning, liv och salighet. Amen.


Kalender
Datum: 25 maj

Församlingsutfärd 09:00

Sammanfattning: Samling i kapellet för morgonandakt
Datum: 27 maj

Lördagssamling med anledning av 500-årsminnet av Reformationen 17:00

Sammanfattning: Teol. dr. Timo Laato från FFG talar 17.00 över ämnet "Romarbrevet - ett sätt att reformera kyrkan". Efter servering fortsätter samlingen (ca 19.15) då Timo talar om "Israels roll i världshistorien".
Datum: 28 maj

Söndagsskola 11:00

Datum: 29 maj

Gemensam bön 19:00

Terminsprogram (pdf)