Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Ett nytt år, 2018

"Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!" Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud."
Gal 4:4-7

 

Bön i Jesu namn

Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen.
Joh  14:13

Bön

Låt ditt ansikte gå för oss, Herre, även detta år, Du som är alltjämt densamme Så i morgon som i går! Du som har all makt på jorden Led oss vid din starka hand Genom öknens alla faror, Tills vi hunnit löftets land.
LH 137, v1

 


Kalender
Datum: 2 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 4 mars

Gudstjänst, 3:e sönd i fastan, "Kristus och världens furste" 11:00

Sammanfattning: Ep text Ef 5:1-9. Ev text Luk 11:14-28. Pred Robert Hansen.
Datum: 7 mars

Bibelstudium, 1 Johannesbrevet 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7.
Datum: 11 mars

Söndagsskola 11:00

Datum: 16 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 18 mars

Gudstjänst, 5:e sönd i fastan el Jungfru Marie bebådelsedag, "Ängelns budskap" 11:00

Sammanfattning: Ep text Jes 7:10-14. Ev text Luk 1:26-38. Församlingens offentliga årsmöte. Mats Larsson, servering, avslutning Åke Nilsson.

Terminsprogram (pdf)