Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." Joh 17:3

 

"Till lösen för många"

Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Mark 10:45

Bön

Herre Gud, Vår himmelske Fader, du som sänt din Son att vandra smärtornas väg för att i honom visa oss djupet av din kärlek. Vi ber dig: Upplys vår hjärtan och samveten med ditt heliga ord, så att vi känner vår synd, men också vår Frälsare. Herre, led oss så att vi blir funna bland dem för vilka hans blod inte varit förspillt, utan blivit en källa till frälsning, liv och salighet. Amen.


Kalender
Datum: 9 juli

Gudstjänst, 4:e sönd eft Trefaldighet, "Rättfärdighet och barmhärtighet" 10:00

Sammanfattning: Ep text Ef 4:22-28. Ev text Luk 6:36-42. Pred text Luk 13:1-5. Åke Nilsson. Kyrkkaffe
Datum: 30 juli

Gudstjänst, Krist förklarings dag, "Vägen ned från förklaringsberget" 10:00

Sammanfattning: Ep text 2 Petr 1:16-18. Ev text Matt 17:1-8. Pred text Matt 17:9-13. Åke Nilsson. Kyrkkaffe