Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." Joh 17:3

Nordisk Evangelisk Luthersk Konferens, NELK

Se information under fliken "Församlingen"!

Guds majestät och härlighet

Herren vår Gud, vare lov
som en Fader oss blivit,
Som för vår synd har sin Son
uppå korset utgivit,
Som på vår jord
Leder med Ande och Ord
Dem som åt Kristus sig givit.

Lova Herren 7, v 3


 

 



Kristi kyrkas grund

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."
Matt 28:18-20

Bön

Allsmäktige, evige Gud! Du har givit oss, dina tjänare, den rätta tron, så att vi känner dig, vår himmelske Fader, och din Son och den Helige Ande och tillber dig, som är den ende sanne Guden. Bevara i mildhet din kristenhet i denna tro, och skydda henne från all skada och farlighet. Du som med din Son och den Helige Ande lever och regerar, i en gudom, från evighet till evighet! Amen.


Kalender
Datum: 3 juli

Gudstjänst, 6:e sönd e Trefaldighet, "Lagens majestät" 10:00

Sammanfattning: Ep Rom 12:16-21. Ev Matt 5:20-26. Pred text Matt 5:17-19. Åke Nilsson. Kyrkkaffe
Datum: 17 juli

Gudstjänst, 8:e sönd e Trefaldighet, "Två vägar" 10:00

Sammanfattning: Ep Jak 1:22-27. Ev Matt 7:15-21. Pred text Matt 7:13,14. Robert Hansen
Datum: 24 juli

Aftongudstjänst, 9:e sönd e Trefaldighet, "Kloka och ödmjuka" 18:00

Sammanfattning: Ep 1 Pet 4:7-11. Ev Luk 16:1-8. Pred text Matt 10:16-22. Åke Nilsson. Kyrkkaffe
Datum: 31 juli

Gudstjänst, 10:e sönd e Trefaldighet, "Att visa bort Jesus" 10:00

Sammanfattning: Ep Uppb 3:1-3. Ev Luk 19:41-47. Pred text Luk 4:23-30. Mats Larsson

Terminsprogram (pdf)