Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Lutherska Kapellet

Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) är en fristående luthersk församling i Hultsfreds kommun i nordöstra delen av Småland.

Hjärtligt välkommen till församlingens
gudstjänster i

Lutherska Kapellet
Storgatan 49
Silverdalen
Telefon:  0495-402 19.

Entrén i Lutherska kapellet är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus." Joh 17:3

Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Han återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet.
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

"Till lösen för många"

Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.
Mark 10:45

Bön

Herre Gud, Vår himmelske Fader, du som sänt din Son att vandra smärtornas väg för att i honom visa oss djupet av din kärlek. Vi ber dig: Upplys vår hjärtan och samveten med ditt heliga ord, så att vi känner vår synd, men också vår Frälsare. Herre, led oss så att vi blir funna bland dem för vilka hans blod inte varit förspillt, utan blivit en källa till frälsning, liv och salighet. Amen.


Kalender
Datum: 26 april

Bibelstudium av Apostlagärningarna 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7.
Datum: 29 april

Lördagssamling, "Herden och fåren" (Joh 10:1-18) 19:00

Sammanfattning: Rune Karlsson
Datum: 30 april

Söndagsskola 11:00

Sammanfattning: Obs! Inställd denna söndag p g a möte i Hultsfreds missionshus.
Datum: 5 maj

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 7 maj

Gudstjänst, 3:e sönd eft påsk (4:e i påsktiden), "Vägen, sanningen och livet" 11:00

Sammanfattning: Ep text Hebr 13:12-16. Ev text Joh 16:16-22. Pred text Joh 14:1-12. Pred. Robert Hansen
Datum: 10 maj

Bibelstudium av Apostlagärningarna 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 14 maj

Söndagsskola 11:00

Datum: 21 maj

Gudstjänst, Bönsöndagen, "Jesus lär oss att be" 11:00

Sammanfattning: Ep text Ef 3:13-21. Ev text Joh 16:23-33. Pred text Luk 11:1-13.

Terminsprogram (pdf)