Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Datum: 5 april

Söndagsskola 11:00

Datum: 10 april

Långfredagsgudstjänst, "Korset" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 53:3-7. Ep text Heb 4:14-16; 5:7-10. Ev/Pred text Matt 27:32-56. Robert Hansen
Datum: 12 april

Påskdagsgudstjänst, "Kristus är uppstånden" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 25:8-9. Ep text 1 Kor 15:12-21. Ev text Mark 16:1-8. Pred text Luk 24:1-12Luk 24:1-12. Mats Larsson

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysningar

Församlingens plusgiro har avslutats. Använd bankgiro 896-8638!

Swishnummer: 123 02 405 98

Senast utlagda predikningar:

5:e sönd i fastan 2020-03-29, av Åke Nilsson, och sönd Sexagesima el Reformationsdagen 2020-02-16, av Mats Larsson, finns under fliken Föredrag och predikningar.

Församlingsnytt

Döpta:
Elsa Karin Thorlund, Radhusvägen 2, Silverdalen, född den 21 januari, döptes den 2 februari.
Emma Lydia Nilsson, Bruksallén 3, Silverdalen, född den 3 februari, döptes den 9 februari.

 

Särskilda upplysningar med anledning av risken för smitta av Corona-viruset

För att minska risken för smittspridning utgår alla serveringstillfällen, om inte annat framgår av Kalendern. Vi har också beslutat om vissa förändringar i verksamheten utifrån det som annonserats i terminsprogrammet. 

  • Bibelstudierna ställs in tills vidare med början den 18 mars
  • Barndagen den 28 mars ställs in
  • Påsksamlingen den 11 april ställs in

I övrigt uppmanas vi alla att följa de rekommendationer som berörda svenska myndigheter utfärdar.

Den som är intresserad kan under fliken Verksamhet läsa om hur Martin Luther på sin tid tänkte i en liknande situation som den vi nu befinner oss i.

 


Kalender
Datum: 5 april

Söndagsskola 11:00

Datum: 10 april

Långfredagsgudstjänst, "Korset" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 53:3-7. Ep text Heb 4:14-16; 5:7-10. Ev/Pred text Matt 27:32-56. Robert Hansen
Datum: 12 april

Påskdagsgudstjänst, "Kristus är uppstånden" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 25:8-9. Ep text 1 Kor 15:12-21. Ev text Mark 16:1-8. Pred text Luk 24:1-12Luk 24:1-12. Mats Larsson

Terminsprogram (pdf)