Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysning

Församlingens plusgiro har avslutats. Använd bankgiro 896-8638!

Swishnummer: 123 02 405 98

Allhelgonaläger 2019

Inspelningarna från de olika programpunkterna finns här på hemsidan under fliken Föredrag och predikningar.

 

Prästvigning

Trettio år efter att församlingen konstituerades har vi haft glädjen och förmånen att kunna viga ytterligare en präst till tjänare i församlingen och insätta i predikoämbetet. Det var den 8 juni 2019 som Robert Hansen vigdes i Lutherska kapellet. En verklig högtid med stor tacksamhet till Herren för att Han fortfarande förser med arbetare i den ”stora skörden”.
Läs mer under fliken Församlingen!

Församlingen 30 år

1 advent 2019 högtidlighöll församlingen att det gått 30 år sedan Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling bildades, tacksägelsedagen 15 okt 1989. 
Läs mer under fliken Verksamhet!

 


Kalender
« Föregående
Datum: 22 januari

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7.
Datum: 25 januari

Lördagssamling 17:00

Sammanfattning: Kl 17 "Vad säger Bibeln om äktenskapet?" (Se bl a Matt 19:1-12). Servering. Ca 19 "Galaterbrevets inledning". Ruben Skov Jensen
Datum: 26 januari

Söndagsskola 11:00

Datum: 31 januari

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 2 februari

Gudstjänst, Kyndelsmässodagen, "Guds uppenbarelse i Kristus" 11:00

Sammanfattning: GT text Jer 31:6f. Ep text Apg 2:42-46. Ev text Luk 2:22-32. Pred text Matt 13:31-33. Åke Nilsson
Datum: 5 februari

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 9 februari

Söndagsskola 11:00

Terminsprogram (pdf)