Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
« Föregående
Datum: 14 mars

Församlingens enskilda årsmöte 18:00

Datum: 15 mars

Gudstjänst, 3:e sönd i fastan, "Getsemane", (Församlingens offentliga årsmöte) 11:00

Sammanfattning: GT text Jer 26:8-15. Ep text 1 Joh 3:7-8. Ev text Joh 12:35-43. Pred text Matt 26:36-46. Pred Jan-Erik Hector. Kyrkkaffe. Avslutning
Datum: 18 mars

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysning

Församlingens plusgiro har avslutats. Använd bankgiro 896-8638!

Swishnummer: 123 02 405 98

Församlingsnytt

Döpta:
Elsa Karin Thorlund, Radhusvägen 2, Silverdalen, född den 21 januari, döptes den 2 februari.
Emma Lydia Nilsson, Bruksallén 3, Silverdalen, född den 3 februari, döptes den 9 februari.

 

Församlingen 30 år

1 advent 2019 högtidlighöll församlingen att det gått 30 år sedan Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling bildades, tacksägelsedagen 15 okt 1989. 
Läs mer under fliken Verksamhet!

Prästvigning

Trettio år efter att församlingen konstituerades har vi haft glädjen och förmånen att kunna viga ytterligare en präst till tjänare i församlingen och insätta i predikoämbetet. Det var den 8 juni 2019 som Robert Hansen vigdes i Lutherska kapellet. En verklig högtid med stor tacksamhet till Herren för att Han fortfarande förser med arbetare i den ”stora skörden”.
Läs mer under fliken Församlingen!


 


Kalender
Nästa »
Datum: 19 februari

Bibelstudium 19:00

Datum: 22 februari

Ev sportlovslördag med avslutande kvällssamling (kl 19) i kapellet 10:00

Datum: 23 februari

Söndagsskola 11:00

Sammanfattning: Obs! Inställd
Datum: 28 februari

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 1 mars

Gudstjänst, 1:a sönd i fastan, "Prövningens stund" 11:00

Sammanfattning: GT text Mik 7:7-9. Ep text Heb 5:7-10. Ev/Pred text Mark 14:32-42. Åke Nilsson.
Datum: 4 mars

Bibelstudium 19:00

Datum: 8 mars

Söndagsskola 11:00

Datum: 13 mars

Fredagsgruppen 18:00

Terminsprogram (pdf)