Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysningar

Församlingens plusgiro har avslutats. Använd bankgiro 896-8638!

Swishnummer: 123 02 405 98

Senast utlagda predikningar:

Finns under fliken Föredrag och predikningar.

Församlingsnytt

-

Särskilda upplysningar med anledning av risken för smitta av Corona-viruset

För att minska risken för smittspridning utgår alla serveringstillfällen tills vidare. Vi har också beslutat om vissa förändringar i verksamheten utifrån det som annonserats i terminsprogrammet. 

  • Tills vidare är Lördagssamlingarna inställda
  • Samlingarna för Fredagsgruppen sker lite sporatiskt vid enstaka tillfällen och annonseras då i särskild ordning.
  • Bibelstudierna onsdagkväll är återupptagna, och vi samlas i kapellet där vi har gott om utrymme att sprida oss och vi iakttar samma försiktighetsåtgärder som vi tillämpar vid gudstjänsterna. Var och en har med sig förtäring/kaffe efter eget gottfinnande. Från och med nu samlas vi varje vecka, onsdag kväll kl 19, åtminstone under juni månad. Hur det blir under juli och framåt återkommer vi till.

Vi uppmanas alla att följa de rekommendationer som berörda svenska myndigheter utfärdar. För övrigt använder vi vid gudstjänsterna hela kyrksalen för att få tillräckligt avstånd mellan besökarna. Vi använder även den ingång som leder in till kyrksalen framifrån, dit enskilda äldre hänvisas för att separera dem från barnfamiljer, där barnen redan träffas i skolan.

Den som är intresserad kan under fliken Verksamhet läsa om hur Martin Luther på sin tid tänkte i en liknande situation som den vi nu befinner oss i.

 


Kalender
« Föregående
Datum: 5 juli

Gudstjänst, 4:e sönd eft trefaldighet, "Fria eller fälla" 10:00

Sammanfattning: Obs tiden! GT text Jer 3:20-22. Ep text Gal 6:1-5. Ev 6:36-42. Pred text Joh 8:1-11. Robert Hansen. Vid vackert väder medtag gärna egen kaffekorg så fikar vi "med avstånd" utomhus.
Datum: 19 juli

Gudstjänst, 6:e sönd efter Trefaldighet, "Efterföljelse". 10:00

Sammanfattning: GT text 5 Mos15:7-8, 10-11. Ep text Rom 12:16-21. Ev text Matt 5:20-26. Pred text Luk 9:51-62. Vid vackert väder medtag gärna egen kaffekorg så fikar vi "med avstånd" utomhus.

Terminsprogram (pdf)