Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Församlingens bibelord

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus."
Joh 17:3


Upplysningar

Bankgiro: 896-8638
Swishnummer: 123 02 405 98

Mars månads kapellvärdar: Karin & Robert Hansen samt Maria & Henrik Nilsson
April månads kapellvärdar: Wivi-Anne & Åke Nilsson samt AnnaGreta & Berthold Nilsson

Obs! Obs!

Till påsksamlingens påskbufé kravs anmälan via sms till 070-741 15 07.



 


Varmt välkomna till gudstjänsterna under fastetiden och påsken i Lutherska kapellet!

 


 


DIREKTSÄNDNING

Klicka här:


Kalender
« Föregående
Datum: 2 april

Söndagsskola 11:00

Datum: 4 april

Passionsandakt, läsning ur Kristi lidandes historia 19:00

Datum: 5 april

Passionsandakt, läsning ur Kristi lidandes historia 19:00

Datum: 7 april

Gudstjänst, Långfredagen, "Korset" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 53:3-7. Ep text Hebr 4:14-16, 5:7-10. Joh 19:17-37. Mats Larsson
Datum: 8 april

Påsksamling 15:00

Sammanfattning: Påsksamling, program meddelas senare. Medv bl a Ruben Skov Jensen. Påskbuffé (Obs! Anmälan via sms till 070-741 15 07)
Datum: 9 april

Gudstjänst, Påskdagen, "Kristus är uppstånden" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 25:8-9. Ep text 1 Kor 15:12-21. Ev text Luk 24:1-12. Robert Hansen. Servering

Terminsprogram (pdf)