Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Kalender
« Föregående
Datum: 10 december

Söndagsskola 10:00

Datum: 15 december

Fredags- och Ungdomsgruppen 18:00

Sammanfattning: Båda grupperna samlas tillsammans i kapellet
Datum: 17 december

Familjegudstjänst, 3:e sönd i advent, "Vägröjaren" och Julfest 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 29:17-19. Ep text 1 Kor 4:1-5. Ev text Matt11:2-10. Efter familjegudstjänsten fortsätter julfesten med gröt m tillbehör, program med barnen och ungdomarna samt avslutande fika.
Datum: 24 december

Julbön, 4:e sönd i advent, "Herrens moder" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 40:9-11. Ep text Rom 10:4-8. Ev text Luk 1:46-55. Åke Nilsson.
Datum: 25 december

Julotta, Juldagen, "Jesu födelse" 07:00

Sammanfattning: GT text Jes 9:2-7. Ep text 1 Tim 3:16. Ev Luk 2:1-20. Robert Hansen.
Datum: 6 januari

Gudstjänst, Trettondedag jul, "Herrens härlighet" 16:00

Sammanfattning: GT text Jes 60:1-6. Ep text Kol 1:25-27. Ev text Matt 2:1-12.