Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Lyssna till predikan här:

Allhelgonaläger 2018

Torsdag 1 nov

Inledning samt Ruben Skov Jensen: "Var är du? Vart går du?"

 

Fredag 2 nov

Timo Laato: "Guds Ord - Hur använder du din Bibel?"
Jan-Ulrik Smetana: "Att leva i sitt dop"
Timo Laato: "Nattvardens välsignelse"
Ruben Skov Jensen: "Vardagens frestelser"
Timo Laato: "Den goda kampen"

 

Lördag 3 nov

Jan-Ulrik Smetana: "En skara som ingen kunde räkna"
Timo Laato: "Att förbli i Kristi lära"
Ruben Skov Jensen: "Församlingen och bröders gemenskap"

 

Söndag 4 nov

Robert Hansen: "Medborgarskap i himmelen"

 

Åke Nilsson
2002-01-26
        2012-06-17
        2013-03-03

Mats Larsson
        2004-04-09
        2009-02-22
        2010-12-24

Allhelgonaläger 2014

Högerklicka på en rubrik och välj att Spara länk/mål för att ladda ner en MP3-fil.

Peter Olsens föredrag i PDF-format och en Pauluskronologi

Torsdag 30 oktober

Rättfärdig för Gud (Gal 1-2)
Peter Olsen


Fredag 31 oktober

Lagen och löftet (Gal 3)
Peter Olsen

Att frukta Gud (Jes 8:13)
Robert Hansen

Sara eller Hagar (1 Petr 5:8-11)
Peter Olsen


Lördag 1 november

Gudstjänst (Luk 14:15-24)
Mats Larsson

Helgelsens mysterium (Gal 5-6)
Peter Olsen


Söndag 2 november

Gudstjänst (Luk 12:42-48) 
Mats Giselsson

 

 


Kalender
Datum: 25 januari

Fredagsgruppen (terminsstart) 18:15

Datum: 27 januari

Gudstjänst, 3:e sönd efter Trettondedagen, "Jesu makt att skapa tro" 11:00

Sammanfattning: Ep text Gal 2:19-21. Ev text Matt 8:1-13. Pred text Joh 4:27-42. Pred Robert Hansen.
Datum: 30 januari

Bibelstudium 19:00