Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Allhelgonaläger 2014

Högerklicka på en rubrik och välj att Spara länk/mål för att ladda ner en MP3-fil.

Peter Olsens föredrag i PDF-format och en Pauluskronologi

Torsdag 30 oktober

Rättfärdig för Gud (Gal 1-2)
Peter Olsen


Kalender
Datum: 2 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 4 mars

Gudstjänst, 3:e sönd i fastan, "Kristus och världens furste" 11:00

Sammanfattning: Ep text Ef 5:1-9. Ev text Luk 11:14-28. Pred Robert Hansen.
Datum: 7 mars

Bibelstudium, 1 Johannesbrevet 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7.
Datum: 11 mars

Söndagsskola 11:00

Datum: 16 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 18 mars

Gudstjänst, 5:e sönd i fastan el Jungfru Marie bebådelsedag, "Ängelns budskap" 11:00

Sammanfattning: Ep text Jes 7:10-14. Ev text Luk 1:26-38. Församlingens offentliga årsmöte. Mats Larsson, servering, avslutning Åke Nilsson.