Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Lyssna till predikan här:

Nytt:

Församlingens YouTube-kanal med tidigare och planerade sändningar

 

Allhelgonaläger 2019

Torsdag 31 okt

Jan-Tore Olsen: "Dig Jesus bjuder att komma med dina tomma händer"

 

Fredag 1 nov

Gunnar Andersson: "Dig Jesus bjuder att bli en Ordets görare"

Jan-Tore Olsen: "Moses skrifter 1"

Jan-Tore Olsen: "Moses skrifter 2"

Gunnar Andersson: "Dig Jesus bjuder att förbli en Ordets görare"

Mats Larsson: "Dig Jesus bjuder"

 

Lördag 2 nov

Robert Hansen: "Familjegudstjänst Jordens salt och världens ljus"

Jan-Tore Olsen: "Moses skrifter 3"

Gunnar Andersson: "Dig Jesus bjuder till det nya Jerusalem"


Söndag 3 nov

Åke Nilsson: "Gudstjänst Hoppets bekännelse"


Allhelgonaläger 2018


Torsdag 1 nov

Inledning samt Ruben Skov Jensen: "Var är du? Vart går du?"

 

Fredag 2 nov

Timo Laato: "Guds Ord - Hur använder du din Bibel?"
Jan-Ulrik Smetana: "Att leva i sitt dop"
Timo Laato: "Nattvardens välsignelse"
Ruben Skov Jensen: "Vardagens frestelser"
Timo Laato: "Den goda kampen"

 

Lördag 3 nov

Jan-Ulrik Smetana: "En skara som ingen kunde räkna"
Timo Laato: "Att förbli i Kristi lära"
Ruben Skov Jensen: "Församlingen och bröders gemenskap"

 

Söndag 4 nov

Robert Hansen: "Medborgarskap i himmelen"

 

Åke Nilsson
2002-01-26
2012-06-17
2013-03-03
2020-03-01
2020-03-29: Femte söndagen i Fastan.
2020-04-26: Andra söndagen efter påsk.
2020-05-24: Sjätte söndagen efter påsk.
2020-06-28: 3:e söndagen efter Trefaldighet
2020-07-19: 6:e söndagen efter Trefaldighet
2020-08-30: 12:e söndagen efter Trefaldighet
2020-09-27: 16:e söndagen efter Trefaldighet

Mats Larsson
2004-04-09
2009-02-22
2010-12-24
2020-02-16
2020-04-12: Påskdagen
2020-06-07: Heliga Trefaldighet dag
2020-08-02: 8:e söndagen efter Trefaldighet
2020-09-13: 14:e söndagen efter Trefaldighet

Robert Hansen

2019-03-24
2020-04-10: Långfredagen
2020-07-05: 4:e söndagen efter Trefaldighet
Robert Hansen 2020-08-16: 10:e söndagen efter Trefaldighet


Allhelgonaläger 2015

Fredag 30 okt

Per Nilsson: "Att gå in i vilan eller driva bort med strömmen"

Jan-Tore Olsen: "Rut I"

Jan-Tore Olsen: "Rut II"

Lördag 31 okt

Jan-Tore Olsen: "Rut III"

Per Nilsson: "Kristnas inbördes umgängelse"


Allhelgonaläger 2014

Högerklicka på en rubrik och välj att Spara länk/mål för att ladda ner en MP3-fil.

Peter Olsens föredrag i PDF-format och en Pauluskronologi

Torsdag 30 oktober

Rättfärdig för Gud (Gal 1-2)
Peter Olsen


Fredag 31 oktober

Lagen och löftet (Gal 3)
Peter Olsen

Att frukta Gud (Jes 8:13)
Robert Hansen

Sara eller Hagar (1 Petr 5:8-11)
Peter Olsen


Lördag 1 november

Gudstjänst (Luk 14:15-24)
Mats Larsson

Helgelsens mysterium (Gal 5-6)
Peter Olsen


Söndag 2 november

Gudstjänst (Luk 12:42-48) 
Mats Giselsson

 

 


Kalender
Datum: 6 oktober

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 8 oktober

Gudstjänst, Tacksägelsedagen, "Lovsång" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 12:1-2. Ep text Kol 3:16-17. Ev text Luk 19:37-40. Pred Jan-Erik Hector
Datum: 11 oktober

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 15 oktober

Söndagsskola 10:00

Datum: 20 oktober

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 20 oktober

Ungdomssamling 19:00