Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Under årens lopp har sången och musiken till Herrens ära haft stort utrymme i församlingen. Strävan har varit att använda musiken så, att barn och ungdomar haft nytta av sina färdigheter på olika akustiska instrument, samtidigt som den fått förhärliga Kristus och inte efterliknat världslig populärmusik.

Sången harmonierar med predikan. Budskapet, hämtat från den lutherska sångskatten, är därmed Kristuscentrerat i ordets rätta bemärkelse.

Församlingen gjorde för flera år sedan en skivinspelning, "Dig Jesus bjuder", där de olika körerna medverkar. Förutom körsång är även vanlig församlingssång inspelad.

Antalet spår är 19 och speltid är 60 min. Skivan säljs för 80 kr exkl frakt, och kan beställas via e-post till berthold@kapelletsilverdalen.se

 

Herren är konung (vuxenkören)

O, du Herrens vän (ungdomskören)

Skynda o pilgrim (vuxenkören)

Jag kastar det allt på Jesus (unison sång)

Jag går i fara (vuxen- och barnkören)

Sårad för mig (barnkören)

 

 

Utöver denna inspelning finns flera live-inspelade skivor på privat initiativ. Även dessa finns att tillgå.
Kontakta berthold@kapelletsilverdalen.se

 


Kalender
Nästa »
Datum: 1 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 3 mars

Gudstjänst, 3:e sönd i fastan, "Vägröjaren" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 29:17-19. Ep text 1 Kor 4:1-5. Ev text Matt 11:2-10. Robert Hansen.
Datum: 6 mars

Bibelstudium (Bekännelseskrifterna) 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 9 mars

Lördagssamling 19:00

Datum: 10 mars

Söndagsskola 11:00

Datum: 15 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 15 mars

Ungdomssamling 19:00

Sammanfattning: Hos Berthold, Lönneberga
Datum: 16 mars

Församlingens enskilda årsmöte 18:00