Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Under årens lopp har sången och musiken till Herrens ära haft stort utrymme i församlingen. Strävan har varit att använda musiken så, att barn och ungdomar haft nytta av sina färdigheter på de olika instrumenten, samtidigt som den fått förhärliga Kristus och inte efterliknat världens musik.

Sången harmonierar med predikan. Budskapet, hämtat från den lutherska sångskatten, är därmed Kristuscentrerat i ordets rätta bemärkelse.

Församlingen gjorde för flera år sedan en skivinspelning, "Dig Jesus bjuder", där de olika körerna medverkar. Förutom körsång är även vanlig församlingssång inspelad.

Antalet spår är 19 och speltid är 60 min. Skivan säljs för 80 kr exkl frakt, och kan beställas via e-post till berthold@kapelletsilverdalen.se

 

Herren är konung (vuxenkören)

O, du Herrens vän (ungdomskören)

Skynda o pilgrim (vuxenkören)

Jag kastar det allt på Jesus (unison sång)

Jag går i fara (vuxen- och barnkören)

Sårad för mig (barnkören)

 

 

Utöver denna inspelning finns flera live-inspelade skivor på privat initiativ. Även dessa finns att tillgå.
Kontakta berthold@kapelletsilverdalen.se

 


Kalender
Datum: 27 maj

Gudstjänst, Heliga Trefaldighets dag, "Andens nya liv" 11:00

Sammanfattning: Ep text Rom 11:33-36. Ev text Joh 3:1-15. Åke Nilsson
Datum: 30 maj

Bibelstudium, 19:00

Sammanfattning: Obs! Bibelstudiet är inställt
Datum: 3 juni

Söndagsskola 11:00

Datum: 8 juni

Fredagsgruppen 18:15

Datum: 10 juni

Gudstjänst, 2:a eft Trefaldighet, "Kallelsen till Guds rike" Obs tiden! 10:00

Sammanfattning: Ep text Fil 2:12-16. Ev text Luk 14:16-24. Mats Larsson. Kyrkkaffe