Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Under årens lopp har sången och musiken till Herrens ära haft stort utrymme i församlingen. Strävan har varit att använda musiken så, att barn och ungdomar haft nytta av sina färdigheter på de olika instrumenten, samtidigt som den fått förhärliga Kristus och inte efterliknat världens musik.

Sången harmonierar med predikan. Budskapet, hämtat från den lutherska sångskatten, är därmed Kristuscentrerat i ordets rätta bemärkelse.

Församlingen gjorde för flera år sedan en skivinspelning, "Dig Jesus bjuder", där de olika körerna medverkar. Förutom körsång är även vanlig församlingssång inspelad.

Antalet spår är 19 och speltid är 60 min. Skivan säljs för 80 kr exkl frakt, och kan beställas via e-post till berthold@kapelletsilverdalen.se

 

Herren är konung (vuxenkören)

O, du Herrens vän (ungdomskören)

Skynda o pilgrim (vuxenkören)

Jag kastar det allt på Jesus (unison sång)

Jag går i fara (vuxen- och barnkören)

Sårad för mig (barnkören)

 

 

Utöver denna inspelning finns flera live-inspelade skivor på privat initiativ. Även dessa finns att tillgå.
Kontakta berthold@kapelletsilverdalen.se

 


Kalender
Datum: 19 januari

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 21 januari

Gudstjänst, 3:e sönd eft Trettondedag Jul, "Jesu makt att skapa tro på jorden" 11:00

Sammanfattning: Ep text Gal 2:19-21. Ev text Matt 8:1-13. Mats Larsson. Kyrkkaffe
Datum: 24 januari

Bibelstudium, 1 Johannesbrevet 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 27 januari

Lördagssamling 17:00

Sammanfattning: Alt tid kl 19
Datum: 28 januari

Söndagsskola 11:00

Datum: 2 februari

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 4 februari

Gudstjänst, Kyndelsmässodagen (alt Sexagesima/Reformationsdagen), "Guds uppenbarelse i Kristus" (alt "Guds Ord") 11:00

Sammanfattning: Ep text Mal 3:1-4 (alt 2 Kor 11:19-31). Ev text Luk 2:22-32 (alt Luk 8:4-15). Åke Nilsson