Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Under årens lopp har sången och musiken till Herrens ära haft stort utrymme i församlingen. Strävan har varit att använda musiken så, att barn och ungdomar haft nytta av sina färdigheter på de olika instrumenten, samtidigt som den fått förhärliga Kristus och inte efterliknat världens musik.

Sången harmonierar med predikan. Budskapet, hämtat från den lutherska sångskatten, är därmed Kristuscentrerat i ordets rätta bemärkelse.

Församlingen gjorde för flera år sedan en skivinspelning, "Dig Jesus bjuder", där de olika körerna medverkar. Förutom körsång är även vanlig församlingssång inspelad.

Antalet spår är 19 och speltid är 60 min. Skivan säljs för 80 kr exkl frakt, och kan beställas via e-post till berthold@kapelletsilverdalen.se

 

Herren är konung (vuxenkören)

O, du Herrens vän (ungdomskören)

Skynda o pilgrim (vuxenkören)

Jag kastar det allt på Jesus (unison sång)

Jag går i fara (vuxen- och barnkören)

Sårad för mig (barnkören)

 

 

Utöver denna inspelning finns flera live-inspelade skivor på privat initiativ. Även dessa finns att tillgå.
Kontakta berthold@kapelletsilverdalen.se

 


Kalender
Datum: 22 mars

Fredagsgruppen 18:15

Datum: 24 mars

Gudstjänst, Jungfru Marie bebådelsedag, "Maria och Elisabet" 11:00

Sammanfattning: GT text Mika 5:2-4. Ep text Rom 4:18-21. Ev text Luk 1:26-38. Pred.text Luk 1:39-45, pred Robert Hansen.
Datum: 27 mars

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos AG o B, Lönneberga
Datum: 30 mars

Barndag med bibelundervisning 10:00

Sammanfattning: Särskilt program, se nedan!
Datum: 5 april

Fredagsgruppen 19:00

Datum: 7 april

Gudstjänst, femte sönd i fastan, "Det ställföreträdande lidandet" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 43:23-25. Ep text Hebr 9:11,12,15. Ev text Matt 21:33-43. Pred text Joh 11:47-57
Datum: 10 april

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7.
Datum: 14 april

Söndagsskola 11:00