Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Under årens lopp har sången och musiken till Herrens ära haft stort utrymme i församlingen. Strävan har varit att använda musiken så, att barn och ungdomar haft nytta av sina färdigheter på olika akustiska instrument, samtidigt som den fått förhärliga Kristus och inte efterliknat världslig populärmusik.

Sången harmonierar med predikan. Budskapet, hämtat från den lutherska sångskatten, är därmed Kristuscentrerat i ordets rätta bemärkelse.

Församlingen gjorde för flera år sedan en skivinspelning, "Dig Jesus bjuder", där de olika körerna medverkar. Förutom körsång är även vanlig församlingssång inspelad.

Antalet spår är 19 och speltid är 60 min. Skivan säljs för 80 kr exkl frakt, och kan beställas via e-post till berthold@kapelletsilverdalen.se

 

Herren är konung (vuxenkören)

O, du Herrens vän (ungdomskören)

Skynda o pilgrim (vuxenkören)

Jag kastar det allt på Jesus (unison sång)

Jag går i fara (vuxen- och barnkören)

Sårad för mig (barnkören)

 

 

Utöver denna inspelning finns flera live-inspelade skivor på privat initiativ. Även dessa finns att tillgå.
Kontakta berthold@kapelletsilverdalen.se

 


Kalender
Datum: 6 oktober

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 8 oktober

Gudstjänst, Tacksägelsedagen, "Lovsång" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 12:1-2. Ep text Kol 3:16-17. Ev text Luk 19:37-40. Pred Jan-Erik Hector
Datum: 11 oktober

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 15 oktober

Söndagsskola 10:00

Datum: 20 oktober

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 20 oktober

Ungdomssamling 19:00