Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Församlingens hemvist, Lutherska kapellet, ligger vid genomfartsleden mitt i Silverdalen. Fastigheten rymmer gudstjänstlokal, serveringsdel, styrelserum/ungdomslokal med vissa övernattningsmöjligheter samt en hyreslägenhet. Entrén är handikappanpassad och innehåller handikapptoalett. Samlingssalen är utrustad med teleslinga.

Församlingens viktigaste uppgift är att i tal och sång förkunna Guds Ord, så att människor därigenom kan omvändas och föras till tro på Jesus Kristus och sedan bevaras i denna tro. Guds Ords predikan är huvudmoment i gudstjänsterna, men liturgi och sång och musik i samklang med förkunnelsen lyfts också gärna fram i församlingen. Predikningarna spelas vanligtvis in och kan då beställas.

Verksamheten i kapellet är f n i huvudsak följande:

Församlingens huvudgudstjänst hålls söndag förmiddag. Vidare har vi som regel en gång i månaden lördagssamling och någon gång enbart predikan vid annat tillfälle. Samlingar med bibelläsning/bibelstudium och bön hålls under vår- och höstterminerna liksom söndagsskola/bibeltimme för barn från tre/fyra år och upp till konfirmationsålder. Samtliga verksamhetsgrenar, förutom lördagssamlingarna, har samling varannan vecka, med viss reservation för ändringar. Fredagsgruppen är en verksamhet som vänder sig till barn i ålder motsvarande mellanstadiet. Barnen samlas till andakt och ägnar sig för övrigt åt diverse pyssel eller bakning etc.

 

Vid lördagssamlingarna förekommer predikningar, föredrag och sång. Gemenskapen fortsätter vid kaffebordet, ofta med mycket sång och kvällen avslutas med aftonbön.

 

Till ungdomskvällarna samlas ungdomar från konfirmationsåldern och uppåt. Tillsammans med en ledare går de igenom ett bibliskt ämne eller följer en bibelstudieplan. Ibland är temat en sångförfattare. Det kan också bli en kväll t ex med bakning inför något församlingsarrangemang som terminsavslutning eller julfest. Även om innehållet varierar är fikat standard. Under sommarhalvåret kan det i stället vara fråga om några dagars friluftsliv med samlingar kring ett särskilt tema med Bibeln som grund.

Till bibelstudierna (f n onsdagkvällar) kommer unga och äldre tillsammans för att ha studier av t ex en bibelbok, en bok över ett särskilt ämne eller helt enkelt bara lyssna till en inspelad predikan eller ett bibelföredrag. De här tillfällen ger också möjligheter att samtala och be och i all enkelhet sjunga tillsammans.

I söndagskolan ges de minsta barnen bibelundervisning anpassad för deras ålder.

Körsång förekommer i olika konstellationer, allt från barnkör till vuxenkör. Barnens och ungdomarnas förmåga att traktera instrument har haft särskilt stort utrymme i församlingens sång- och musikliv. I ett försöka att sprida församlingens sång och musikstil gjordes inspelningen "Dig Jesus bjuder".

Nattvardsgudstjänst hålls för församlingens medlemmar som regel en gång i månaden.

Utöver den regelbundna verksamheten anordnas:

  • sång- och musikgudstjänster
  • påsksamling med särskilt program på påskafton
  • julfest, julbön och julotta
  • församlingshelg/-utfärd
  • allhelgona-/höstläger
  • medlemsmöten och årsmöte

Kalender
Datum: 22 mars

Fredagsgruppen 18:15

Datum: 24 mars

Gudstjänst, Jungfru Marie bebådelsedag, "Maria och Elisabet" 11:00

Sammanfattning: GT text Mika 5:2-4. Ep text Rom 4:18-21. Ev text Luk 1:26-38. Pred.text Luk 1:39-45, pred Robert Hansen.
Datum: 27 mars

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos AG o B, Lönneberga
Datum: 30 mars

Barndag med bibelundervisning 10:00

Sammanfattning: Särskilt program, se nedan!
Datum: 5 april

Fredagsgruppen 19:00

Datum: 7 april

Gudstjänst, femte sönd i fastan, "Det ställföreträdande lidandet" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 43:23-25. Ep text Hebr 9:11,12,15. Ev text Matt 21:33-43. Pred text Joh 11:47-57
Datum: 10 april

Bibelstudium 19:00

Sammanfattning: Hos Nilssons, Bruksallén 7.
Datum: 14 april

Söndagsskola 11:00