Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar
Nästa »
Datum: 1 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 3 mars

Gudstjänst, 3:e sönd i fastan, "Vägröjaren" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 29:17-19. Ep text 1 Kor 4:1-5. Ev text Matt 11:2-10. Robert Hansen.
Datum: 6 mars

Bibelstudium (Bekännelseskrifterna) 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 9 mars

Lördagssamling 19:00

Datum: 10 mars

Söndagsskola 11:00

Datum: 15 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 15 mars

Ungdomssamling 19:00

Sammanfattning: Hos Berthold, Lönneberga
Datum: 16 mars

Församlingens enskilda årsmöte 18:00


Kalender
Nästa »
Datum: 1 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 3 mars

Gudstjänst, 3:e sönd i fastan, "Vägröjaren" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 29:17-19. Ep text 1 Kor 4:1-5. Ev text Matt 11:2-10. Robert Hansen.
Datum: 6 mars

Bibelstudium (Bekännelseskrifterna) 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 9 mars

Lördagssamling 19:00

Datum: 10 mars

Söndagsskola 11:00

Datum: 15 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 15 mars

Ungdomssamling 19:00

Sammanfattning: Hos Berthold, Lönneberga
Datum: 16 mars

Församlingens enskilda årsmöte 18:00