Hem  |  Församlingen  |  Verksamhet  |  Sång och musik  |  Kontakt  |  Föredrag och predikningar

Anledningen till församlingsbildningen var det fortsatta avfallet från Bibeln inom Svenska Kyrkan, där läroupplösningen under flera decennier varit i det närmaste total. Under 1980-talet uppstod en önskan att få tillgång till predikan och sakramentsförvaltning i överensstämmelse med Guds Ord och 15 okt 1989 bildades Silverdalens Evangelisk Lutherska Församling (SELF) och antog stadgar som binder oss till Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Församlingen har vuxit fram ur lågkyrkliga kretsar där troheten mot Bibeln varit kännetecknande.  Vi tror att Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord och därför sann i allt vad den talar, och att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna, samlade i Konkordieboken av år 1580, är en rätt utläggning och förklaring av Bibelns lära.

Vi vill i vår församling förkunna allt Guds ord rent och klart och inte lära någonting som står i strid med Guds ord. Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, vill församlingen med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning genom Jesus Kristus.

Församlingen har f n (mars 2024) 60 medlemmar. Flera av medlemmarna är barn och ungdomar och medelåldern är därför låg.

Även om SELF är fristående har den kontakt med andra lutherska församlingar och grupperingar framför allt i Sverige.

 

Prästvigning i Lutherska kapellet 8 juni 2019

Högtiden inleddes med att vi unisont sjöng ”Kommen för Herren med tacksamhet, gamla och unga”, varefter kören sjöng ”Det är gott att tacka Herren”, med musik av Torvald Petersson.

Vigningen har under en längre tid förberetts av församlingsstyrelsen och kallelsen, som Robert svarat jakande på, har också beslutats av såväl styrelse som församlingsårsmöte. Tillsammans med valda bibelcitat läste församlingens ordförande, Henrik Nilsson, upp kallelsen, varvid officianten och församlingsföreståndaren Åke Nilsson tillfrågade Robert om han ville efterkomma kallelsen och i den Heliga Treenighetens namn åta sig predikoämbetet i församlingen. På denna fråga svarade Robert jakande och därefter bekände han, förestavad av officianten, sin tro enligt den apostoliska trosbekännelsen. Robert bekände sig också tro på hela Bibeln som Guds inspirerade och ofelbara ord med oinskränkt auktoritet.

Så avgav Robert prästlöftet: ”Allt detta lovar jag inför den allvetande Guden och med den stora räkenskapsdagen för ögonen, att redligt och samvetsgrant med Guds nåd och hjälp efterkomma.” Under handpåläggning av styrelsens ledamöter med Robert knäböjande bads Fader Vår. Efter växelvis bön av Åke och Mats Larsson, som behjälplig officiant, överlämnades ämbetet att predika Guds Ord, nyckelmakten att binda och lösa och att förvalta de heliga sakramenten enligt vår Herres Jesu Kristi instiftelse. Församlingens ordförande klädde därefter Robert i den för pingsthögtiden röda stolan. Första delen av högtiden avslutades sedan med psalmsång, tal av Mats under rubriken Skördens herre, körsång och avslutande Kröningsmarsch, musik av G Meyerbeer.

Efter själva installationen vidtog samkväm där förutom församlingsmedlemmar till högtiden särskilt inbjudna gäster deltog. Under samkvämet lämnades också hälsningar och minnesord till Robert.


 

 

 

 


Kalender
Nästa »
Datum: 1 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 3 mars

Gudstjänst, 3:e sönd i fastan, "Vägröjaren" 11:00

Sammanfattning: GT text Jes 29:17-19. Ep text 1 Kor 4:1-5. Ev text Matt 11:2-10. Robert Hansen.
Datum: 6 mars

Bibelstudium (Bekännelseskrifterna) 19:00

Sammanfattning: Hos Lingmalms, Faggemåla
Datum: 9 mars

Lördagssamling 19:00

Datum: 10 mars

Söndagsskola 11:00

Datum: 15 mars

Fredagsgruppen 18:00

Datum: 15 mars

Ungdomssamling 19:00

Sammanfattning: Hos Berthold, Lönneberga
Datum: 16 mars

Församlingens enskilda årsmöte 18:00